Sempozyum Konuları

Sosyal bilimler ve eğitim alanında yapılan bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongrede, aşağıdaki temel bilim alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

 • Antropoloji

 • Arkeoloji

 • Bilgi Yönetimi

 • Coğrafya

 • Çevre ve Çevre Sorunları

 • Dil ve Edebiyat

 • Din ve İnanç

 • Eğitim

 • Ekonomi

 • Enerji

 • Etik

 • Felsefe

 • Gençlik Çalışmaları

 • Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar

 • Halk Bilimi

 • Hukuk

 • İletişim ve Medya

 • İşletme ve Girişimcilik

 • Kadın Çalışmaları

 • Kamu Yönetimi

 • Kültür

 • Lojistik ve Taşımacılık

 • Maliye

 • Muhasebe ve Finans

 • Psikoloji

 • Sahne ve Gösteri Sanatları

 • Sanat Tarihi

 • Siyaset

 • Sosyal Hizmetler

 • Sosyoloji

 • Spor

 • Strateji

 • Tarih

 • Turizm

 • Türk Dünyası Ülkeleri ve Toplulukları

 • Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 • Üretim ve Pazarlama

 • Ulaşım ve Haberleşme

 • Uluslararası İlişkiler

 • Yerel Yönetimler

 • Yönetim ve Organizasyon

Sempozyum bilimsel toplantıları kapsamında Arapgir, Malatya ve çevresinin tarihini, kültürünü, coğrafyasını vs. ele alan özel oturumlar da düzenlenecek bu doğrultudaki bildiriler ayrıca ele alınacaktır.