Başvuru Koşulları

 • Sempozyuma katılım sınırlı sayıda tutulacak ve bildiri özet metniyle başvuru kabul edilecektir.

 • Her türlü ulaşım, konaklama, yemek ve benzeri masraflar katılımcılara aittir.

 • Bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilecektir. İkiden fazla bildiride adı yer alan yazarın sadece gönderdiği ilk iki bildiri değerlendirmeye alınacaktır.

 • Sempozyum dili Türkçe’nin tüm lehçeleri yanı sıra Rusça ve İngilizce’dir.

 • Kabul edilen bildiriler e-kitap olarak yayımlanacaktır.

 • Sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

 • Yalnızca sunumu yapılan bildiriler için katılım belgesi verilecektir. Birden fazla yazarı olan bildirilerde her yazar için ayrı bir katılım belgesi verilecektir.

 • Bildiri özeti 200-250 kelime arası olacak şekilde hem bildirinin yazıldığı dilde/lehçede hem de İngilizce yazılmalıdır.

 • İngilizce özet öncesinde İngilizce bildiri başlığı yer almalıdır.

 • Bildirinin yazıldığı dilde/lehçede ve İngilizce olarak Anahtar Kelimeler (en az 5 tane) yazılmalıdır.

 • Özet metinler turkbirligikongresi@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Bildiri gönderiminde yaşanabilecek sorun ve aksaklıkların sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.